ΤΟ ΧΑΝΙ

(TO HANI)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • Τηλέφωνο: 26530-42150
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Αρίστης
  • Πόλη: Αρίστη
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 440 16