ΘΥΡΙΟ

(THYRIO)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • Τηλέφωνο: 000-0000000
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Θυρίου (τ.Θυρρείου)
  • Πόλη: Θύριο
  • Διεύθυνση: ΘΥΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 300 02