ΘΕΡΑΠΕΙΟ

(THERAPION)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • Τηλέφωνο: 25560-21000
  • Τηλέφωνο 2: 25560-21008
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Θεραπειό
  • Πόλη: Θεραπειό
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 680 06