ΘΕΟΦΙΛΟΣ

(THEOFILOS)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • E-Mail: theofilosguesthouse@gmail.com
  • Τηλέφωνο: 24280-99435
  • Τηλέφωνο 2: 24280-99031
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Μακρινίτσης
  • Πόλη: Μακρινίτσα
  • Διεύθυνση: ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ ΠΗΛΙΟΥ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 370 11