ΘΕΟΔΩΡΑ

(THEODORA)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος

Πληροφορίες

  • E-Mail: theodorapass@yahoo.gr
  • Τηλέφωνο: 25930-52580
  • Εναλλακτικό Τηλέφωνο: 2593-052580
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Λιμεναρίων
  • Πόλη: Λιμενάρια
  • Διεύθυνση: ΟΜΟΝΟΙΑΣ 14
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 640 02