ΔΕ ΡΟΥΣΤΕΡ ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ

(THE ROOSTER ANTIPAROS)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες