ΤΕΡΕΖΑΣ

(TEREZAS)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος

Πληροφορίες

  • E-Mail: info@terezashotel.com
  • Τηλέφωνο: 26610-41878
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Περουλάδων
  • Πόλη: Περουλάδες
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 490 81