ΤΕΡΕΛΙΔΗΣ ΣΠΙΤΙ

(TERELIDIS HOUSE)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • E-Mail: hotelterelidis@gmail.com
  • Τηλέφωνο: 000-0000000
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Φούφα
  • Πόλη: Φούφας
  • Διεύθυνση: ΦΟΥΦΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 500 05