ΣΥΜΠΟΛ

(SYMBOL)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • E-Mail: p.nanto.az@gmail.com
  • Τηλέφωνο: 2423065932
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Μηλίνης
  • Πόλη: Μηλίνα
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 37013