ΛΙΑΚΑΔΑ

(SUNSHINE)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • E-Mail: helenagimela@hotmail.com
  • Τηλέφωνο: 22420-69942
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Ασφενδιού
  • Πόλη: Τιγκάκι
  • Διεύθυνση: ΤΙΓΚΑΚΙ ΚΩΣ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 853 00