ΣΤΕΜΜΑ

(STEMMA)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • Τηλέφωνο: 2663095219
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Σιδαρίου
  • Πόλη: Σιδάρι
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 49081