ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΡΙΣ

(STELLA MARIS)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος

Πληροφορίες

  • E-Mail: giakalishotel@hotmail.com
  • Τηλέφωνο: 2242042322
  • Αριθμός Φαξ: 2242042304
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Πυλίου
  • Πόλη: Μαρμάρι
  • Διεύθυνση: ΜΑΡΜΑΡΙ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 853 00