ΣΤΑΛΟΣ-ΦΟΙΝΙΚΑΣ

(STALOS - PALM)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Μάρτιος - Οκτώβριος

Πληροφορίες