ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

(ST GEORGE)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Ιούνιος - Οκτώβριος

Πληροφορίες

  • E-Mail: kampileision@gmail.com
  • Τηλέφωνο: 22820-41591
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Μπατσίου
  • Πόλη: Μπατσί
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 845 00