ΣΠΙΤΙ

(SPITI)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος

Πληροφορίες

  • E-Mail: info@spiti-samos.de
  • Τηλέφωνο: 22730-95346
  • Εναλλακτικό Τηλέφωνο: 2273-095346
  • Αριθμός Φαξ: 22730-95411
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Παγώνδου
  • Πόλη: Ηραίο
  • Διεύθυνση: ΗΡΑΙΟΝ ΣΑΜΟΥ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 831 03