ΣΟΝΙΑ

(SONIA)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος

Πληροφορίες

  • Τηλέφωνο: 22350-22361
  • Εναλλακτικό Τηλέφωνο: 2235-080640
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Καμένων Βούρλων
  • Πόλη: Καμένα Βούρλα
  • Διεύθυνση: ΚΝΗΜΙΔΟΣ 2
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 350 08