ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΣΩΚΡΑΤΕΣ-ΑΓΡΙΛΙΑ

(SOCRATES ORGANIC VILLAGE-WILD OLIVE)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες