ΣΕΒΑ

(SEVA)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • E-Mail: info@sevahotel.co.uk
  • Τηλέφωνο: 22420-91203
  • Αριθμός Φαξ: 22420-21479
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Καρδαμαίνης
  • Πόλη: Καρδάμαινα
  • Διεύθυνση: ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ ΚΩ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 853 02