ΣΕΜΕΣ

(SEMES)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος

Πληροφορίες

  • E-Mail: semeshotel@yahoo.com
  • Τηλέφωνο: 2695045514
  • Αριθμός Φαξ: 2695024366
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Αργασίου
  • Πόλη: Αργάσι
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 29100