ΣΑΡΤΗ ΜΠΕΥ ΙΝ

(SARTI BAY INN)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος

Πληροφορίες

  • Τηλέφωνο: 23750-94192
  • Εναλλακτικό Τηλέφωνο: 2372-041636
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Σάρτης
  • Πόλη: Σάρτη
  • Διεύθυνση: ΣΑΡΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 630 72