ΣΑΡΡΗΣ-ΔΙΕΘΝΗΣ

(SARRIS-INTERNATIONAL)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος

Πληροφορίες

  • Τηλέφωνο: 22450-71496
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Μεσοχωρίου
  • Πόλη: Λευκός
  • Διεύθυνση: ΚΑΡΠΑΘΟΥ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 857 00