ΑΚΤΗ ΣΑΛΒΑΝΟΥ

(SALVANOS APTS.)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος

Πληροφορίες