ΣΑΛΟΥΤΙ ΝΤΑ ΣΤΑΜΠΑΛΙΑ

(SALUTI DA STAMPALIA)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες