ΣΑΚΑΛΛΗΣ ΙΝ

(SAKALLIS INN)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος

Πληροφορίες

  • E-Mail: sacallis@yahoo.gr
  • Τηλέφωνο: 22420-71010
  • Τηλέφωνο 2: 22420-72130
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Κεφάλου
  • Πόλη: Κέφαλος
  • Διεύθυνση: ΚΕΦΑΛΟΣ ΚΩ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 853 01