ΣΕΪΛΣ ΟΝ ΚΩ

(SAILS ON KOS)
ΚΑΜΠΙΝΓΚ
Θέσεις: 20
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • Ιστοσελίδα: www.sailsonkos.com
  • E-Mail: info@sailsonkos.com
  • Τηλέφωνο: 6972070053
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Πυλίου
  • Πόλη: Μαρμάρι
  • Διεύθυνση: 31 ΜΑΡΤΙΟΥ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 85300