ΡΟΥΜΠΥ ΡΟΥΜΣ

(RUBY ROOMS)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες