ΡΟΥΚΟΥΝΕΛΙ

(ROUKOUNELI)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • E-Mail: emma6@otenet.gr
  • Τηλέφωνο: 28310-55808
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Αρμένων
  • Πόλη: Αρμένοι
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 741 00