ΡΟΠΤΡΟ

(ROPTRO)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • Ιστοσελίδα: http://roptro.gr
  • E-Mail: info@roptro.gr
  • Τηλέφωνο: 2653041397
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Δολιανών
  • Πόλη: Δολιανά
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 44004