ΡΟΔΟΜΕΛΙ

(RODOMELI)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • E-Mail: dgiannousakes@gmail.com
  • Τηλέφωνο: 28340-92255
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Μαργαριτών
  • Πόλη: Μαργαρίτες
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 740 52