ΡΙΤΑΣ ΠΛΕΪΣ

(RITA'S PLACE)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες