ΡΕΠΟΝΤΙΝΑ

(REPONTINA)
ΚΑΜΠΙΝΓΚ
Θέσεις: 100
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • E-Mail: koulentianosstulianos@gmail.com
  • Τηλέφωνο: 27550-31282
  • Τηλέφωνο 2: 210-9230663
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Αγίου Ανδρέου
  • Πόλη: Άγιος Ανδρέας
  • Διεύθυνση: ΡΕΠΟΝΤΙΝΑ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 220 06

Παροχές Κάμπινγκ

  • Παραθαλάσσιο ή παραλίμνιο ή παραποτάμιο
  • Σκίαση
  • Παροχή ηλεκτρικού ανά θέση