ΠΡΙΝΟΥ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

(PRINOU)
ΚΑΜΠΙΝΓΚ
Θέσεις: 303
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • Τηλέφωνο: 25930-58374
  • Τηλέφωνο 2: 25930-58377
  • Αριθμός Φαξ: 25930-58373
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Πρίνου
  • Πόλη: Πρίνος
  • Διεύθυνση: ΣΚΑΛΑ ΠΡΙΝΟΥ ΘΑΣΟΥ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 640 10

Παροχές Κάμπινγκ

  • Παραθαλάσσιο ή παραλίμνιο ή παραποτάμιο
  • Σκίαση
  • Παροχή ηλεκτρικού ανά θέση