ΠΡΙΜΑ ΒΙΣΤΑ

(PRIMA VISTA)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Ιούνιος - Σεπτέμβριος

Πληροφορίες

  • E-Mail: primavista.resort@gmail.com
  • Τηλέφωνο: 2665097057
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Πέρδικας
  • Πόλη: Πέρδικα
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 46100