ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ

(POTAMITIS)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Ιούλιος - Οκτώβριος

Πληροφορίες

  • E-Mail: potamitisalykes@gmail.com
  • Τηλέφωνο: 2695083674
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Κατασταρίου
  • Πόλη: Καταστάρι
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 29090