ΠΟΤΑΛΙ ΚΟΛΠΟΣ

(POTALI BAY)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Ιανουάριος - Ιανουάριος

Πληροφορίες

  • E-Mail: potalibay@hotmail.com
  • Τηλέφωνο: 22450-71221
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Μεσοχωρίου
  • Πόλη: Λευκός
  • Διεύθυνση: ΛΕΥΚΟΣ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 857 00