ΠΟΣΕΙΔΩΝ

(POSEIDON)
ΚΑΜΠΙΝΓΚ
Θέσεις: 81
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

Παροχές Κάμπινγκ

  • Ανταλλακτήριο συναλλάγματος
  • Παραθαλάσσιο ή παραλίμνιο ή παραποτάμιο
  • Μηχανικά πλυντήρια
  • Σκίαση
  • Ταχυδρομείο
  • Αποχέτευση αυτοκινούμενων
  • Κάμπινγκ γκάζ
  • Παροχή ηλεκτρικού ανά θέση
  • Χώρος εκκένωσης χημικών τουαλετών
  • Πρώτες βοήθειες