ΠΟΡΤΟ ΒΙΛΛΑΤΖ

(PORTO VILLAGE)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος

Πληροφορίες

  • E-Mail: Portovillage@otenet.gr
  • Τηλέφωνο: 28970-21652
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Λιμένος Χερσονήσου
  • Πόλη: Λιμένας Χερσονήσου
  • Διεύθυνση: ΚΟΡΑΚΙΑ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 700 14