ΠΟΡΤΟ ΠΛΑΝΟΣ ΜΠΙΤΣ

(PORTO PLANOS BEACH)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • E-Mail: info@planosbeach.gr
  • Τηλέφωνο: 2695023713
  • Αριθμός Φαξ: 2695024122
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Πλάνου
  • Πόλη: Πλάνος
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 29100