ΠΟΡΤΟ ΚΑΛΙΑΛΗ

(PORTO KALIALI)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • Ιστοσελίδα: www.portokalliali.com
  • E-Mail: info@portokalliali.com
  • Τηλέφωνο: 23770-71441
  • Εναλλακτικό Τηλέφωνο: 6985824264
  • Αριθμός Φαξ: 23770-71440
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Ουρανοπόλεως
  • Πόλη: Ουρανόπολη
  • Διεύθυνση: ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 630 75