ΠΛΑΤΑΝΙΤΣΙ

(PLATANITSI)
ΚΑΜΠΙΝΓΚ
Θέσεις: 105
Περίοδος Λειτουργίας: Μάιος - Σεπτέμβριος

Πληροφορίες

Παροχές Κάμπινγκ

  • Παραθαλάσσιο ή παραλίμνιο ή παραποτάμιο
  • Μηχανικά πλυντήρια
  • Σκίαση
  • Παροχή τουριστικών πληροφοριών
  • Παροχή ηλεκτρικού ανά θέση
  • Πρώτες βοήθειες