ΠΛΑΚΑ ΙΙ

(PLAKA II)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • Ιστοσελίδα: www.plakahotel.com
  • E-Mail: info@plakahotel.com
  • Τηλέφωνο: 22850-42504
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Βίβλου
  • Πόλη: Πλάκα
  • Διεύθυνση: ΠΛΑΚΑ ΝΑΞΟΥ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 843 00