ΠΕΤΡΙΤΗΣ

(PETRITIS)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • E-Mail: info@petritis.gr
  • Τηλέφωνο: 27330-52600
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Αγίου Πέτρου
  • Πόλη: Άγιος Πέτρος
  • Διεύθυνση: ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 230 62