ΟΡΜΟΣ ΠΕΡΙΣΣΑΣ

(PERISSA BAY)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • E-Mail: perissab@otenet.gr
  • Τηλέφωνο: 2286082191
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Θήρας
  • Πόλη: Θήρα
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 84703