ΟΡΜΟΣ ΠΕΡΙΣΣΑΣ

(PERISSA BAY)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • E-Mail: perissab@otenet.gr
  • Τηλέφωνο: 2286083040
  • Τηλέφωνο 2: 2286082167
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Εμπορείου
  • Πόλη: Πέρισσα
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 84703