ΠΑΤΙΣΤΑ

(PATISTA)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • Τηλέφωνο: 27210-29525
  • Τηλέφωνο 2: 27210-20224
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας
  • Πόλη: Καλαμάτα
  • Διεύθυνση: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 241 00