ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑ

(PARTHENIS BEACH)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες