ΠΑΡΙΣ

(PARIS)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • E-Mail: hotellykaion@gmail.com
  • Τηλέφωνο: 27910-22410
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Μεγαλοπόλεως
  • Πόλη: Μεγαλόπολη
  • Διεύθυνση: ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 9
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 222 00