ΠΑΝΟΡΑΜΑ

(PANORAMA)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Ιούνιος - Σεπτέμβριος

Πληροφορίες

  • E-Mail: kosmas765@gmail.com
  • Τηλέφωνο: 23750-94185
  • Εναλλακτικό Τηλέφωνο: 2310-440723
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Σάρτης
  • Πόλη: Σάρτη
  • Διεύθυνση: ΣΑΡΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 630 72

Παροχές Δωματίων

Παροχές Καταλύματος