ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΟΝ ΕΞΚΛΟΥΣΙΒ ΣΟΥΙΤΣ

(PAGOPOIEION EXCLUSIVE SUITES)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • Ιστοσελίδα: www.pagopoieion.gr
  • E-Mail: info@pagopoieion.gr
  • Τηλέφωνο: 2810221294
  • Κοινότητα: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  • Πόλη: Ηράκλειο
  • Διεύθυνση: ΠΑΠΑΠΑΜΑΛΗ 1
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 71202