ΟΝΑΡ

(ONAR)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • Ιστοσελίδα: www.onar.eu
  • E-Mail: info@onar.eu
  • Τηλέφωνο: 22830-23575
  • Εναλλακτικό Τηλέφωνο: 2283024020
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Τήνου
  • Πόλη: Τήνος
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 842 00