ΟΝ ΡΕΖΙΝΤΕΝΣ

(ON RESIDENCE)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • Ιστοσελίδα: www.onresidence.gr
  • E-Mail: info@onresidence.gr
  • Τηλέφωνο: 2314404000
  • Κοινότητα: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  • Πόλη: Θεσσαλονίκη
  • Διεύθυνση: Λ ΝΙΚΗΣ 5
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 54624